NASZ ZESPÓŁ

Magdalena Walczak

Magdalena Walczak

Główny Specjalista ds. Finansowych

Andrzej Fiedor

Andrzej Fiedor

Kierownik Pionu Alpinistyki Przemysłowej